Produkt egenskaper
KUL12

Bemerk dette kullfiltersett kan gjenbrukes

Kullfilteret kan varmes i ovn og gjenbrukes opp til 10 ganger:
Kullfilteret kan brukes ml. 3-4 måneder ved daglig bruk pr. gang