Skapstørrelse
80

Kumstørrelse
500 x 400 x 200  180x400x145

Monteringsmetode
Nedfelling, Planliming, Underliming

Kurvventil

Leverandør
Reginox

Artikkelnummer
OHI5040+18v    OHI5040+18